Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dyčka - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z druhej polovice 18. storočia, s novou fasádou. Ide o sieňový priestor s rovným stropom a polygonálnym uzáverom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami, v priečelí je štít s murovanou vežičkou, krytou ihlancovou strechou. [1]
 

V interiéri sú menšie polychrómované drevené plastiky sv. Jána Nepomuckého, Madony, sv. Barbory a svätice, neskorobarokové z čias stavby kostola. Kalich je neskorobarokový zo začiatku 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 357.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 357.
Bibliografia
www.vrable.skwww.pamiatkynaslovensku.sk