enfiláda - pamiatkynaslovensku.com - (enfilada)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
enfiláda
rad prepojených miestností, ktorých dvere sa nachádzajú v jednej osi a umožňujú priehľad cez všetky miestnostiwww.pamiatkynaslovensku.sk