Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
epocha
(z gréčtiny) významný časový úsek v dejinách.



www.pamiatkynaslovensku.sk