Fiľakovo - Kostol Nanebovzatia Panny Márie - pamiatkynaslovensku.com - (filakovo-kostol-nanebovzatia-panny-marie)

Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - Kostol Nanebovzatia Panny Márie a kláštor
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Bibliografia
KUŠNIEROVÁ, Edita: Kaplnka Panny Márie v rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 1, s. 5 - 6.
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk