Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - Vigado
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Budova bola postavená na začiatku 20. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. V objekte sídli Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum.
Prístup
Stojí na Hlavnej ulici.
Poznámky
[1] Fiľakovo – Fülek. Fiľakovo: Občianske združenie KOHÁRY, 2004. s. 6.
Bibliografia
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk