Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Folkušová - zvonica
Lokalita
obec Folkušová, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodné baroková zvonica postavená v roku 1782. Obnovená bola v roku 1926. Nízka hranolová stavba so stanovou strechou, zakončená na spôsob laterny. [1] Fasády sú hladké. Strecha je plechová.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 361.
Bibliografia
www.folkusova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk