Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gaboltov - Kostol sv. Vojtecha biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gaboltov, okres Bardejov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Gaboltov – Kostol sv. Vojtecha (č. ÚZPF 175/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2013, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)www.pamiatkynaslovensku.sk