Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gánovce
Lokalita
obec Gánovce, okres Poprad, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Podrobný stavebno-historický prieskum, pre OSŠPSOP Poprad, 1982. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [1]
Poznámky
[1] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 88.
Bibliografia
www.ganovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk