Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (AUGUST 2019)
gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-august-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-august-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-august-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-august-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-august-2019

 

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea v RIMAVSKEJ SOBOTE na mesiac august. Múzeum je otvorené aj počas víkendov od 9:00 do 17:00 hod.
 


 

Gemersko-malohontské múzeum
 

Námestie M. Tompu 5
 

979 01 Rimavská Sobota
 


 


 

Počas augustovej prehliadky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu návštevníci vidieť portrét Istvána Baksayho, profesora a riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. Autorom olejomaľby je málo známy maliar 19. storočia C. Rollota. Obraz bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea od 1. do 31. augusta 2019.
 


 


 

Portrét profesora a riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, Istvána Baksayho, sa podarilo zreštaurovať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Reštaurátorské práce vykonala Mgr. art. Andrea Ševčíková z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov, v období od júla 2018 do júna 2019.
 


 

István Baksay (1820 - 1910) bol významným pedagógom a osobnosťou verejného života Rimavskej Soboty. Zastával funkciu predsedu Kasína a Speváckeho spolku, bol tajomníkom Dobročinného ženského spolku, kurátorom reformovanej cirkvi, členom mestského a župného zastupiteľstva, čestným občanom Rimavskej Soboty. Bol aj literárne činný. Napísal dejiny Rimavskej Soboty, ktoré vyšli v Opise Župy Gemer-Malohont v rámci XII. Zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v roku 1867 v Rimavskej Sobote, ďalej napísal 50-ročnú históriu Zjednoteného protestantského gymnázia, Kasína a Dobročinného ženského spolku. Na čele gymnázia stál od roku 1844. Toto gymnázium bolo kľúčovou inštitúciou aj pri formovaní múzea v Rimavskej Sobote nakoľko jeho riaditelia boli zároveň aj prvými riaditeľmi múzea v rokoch 1882 - 1945 (Ján Fábry, Edmund Loysch a Viliam Fábián). Rovnako zbierkový fond múzea z veľkej časti tvorili pôvodné zbierky gymnázia.
 


 

Portrét Istvána Baksayho vznikol v roku 1894, kedy si verejnosť pripomínala jeho 50-ročné pedagogické pôsobenie, čo reflektovali aj dobové noviny. Dielo je preto vzácnym dokumentom k histórii školstva a verejného života v Rimavskej Sobote.
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk