Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (SEPTEMBER 2019)
gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-september-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-september-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-september-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-september-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-september-2019

 


 

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea v RIMAVSKEJ SOBOTE na mesiac september
 


 


 


 

Gemersko-malohontské múzeum sa zapojilo do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 


 

Miesto: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, Rimavská Sobota
 

Termín: 1. - 30. september 2019
 


 

September sa nesie v znamení začiatku školského roka. Zároveň je obdobím celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, organizovaným od roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom v roku 1993. Gemersko-malohontské múzeum je jednou z množstva inštitúcií, ktorá sa zapojila do programu a svojou činnosťou pomáha zvyšovať povedomie o kultúrnom dedičstve regiónu Gemer-Malohont, regiónu európskeho štátu. Témou ročníka 2019 je Umenie a zážitok.
 

Počas septembra postupne sprístupníme tri nové výstavy - 10. septembra „Havrany a ich príbuzní“, 17. septembra „Biblia a reformácia“ a v závere mesiaca, 25. septembra, „István Hatvani (1718 - 1786)“. Vernisáže výstav sa uskutočnia o 15.00 hod. Okrem nových výstav si môžu návštevníci do 30. septembra pozrieť výstavu „Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí“.
 


 


 


 

Behúnik plstnatý (Pseudoophonus rufipes) - predmet mesiaca september
 


 

Súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea sú aj zbierkové predmety z oblasti zoológie. Patria k nim aj suché entomologické preparáty behúnikov plstnatých (Pseudoophonus rufipes), ktoré sú predmetom mesiaca september. V priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea budú vystavené od 2. do 30. septembra 2019.
 


 

Možno ste si v auguste a začiatkom septembra aj v Gemeri-Malohonte všimli podlhovasté čierne chrobáky, dlhé približne 1,5 cm, ktoré sa snažili vliezť do domu alebo lozili po múroch budov. Veľmi pravdepodobne to boli práve behúniky plstnaté.
 

Chrobák behúnik plstnatý patrí do čeľade bystružkovitých. Patrí k najhojnejším bystružkovitým chrobákom polí, lúk, ruderálov a okrajov lesov. Je rozšírený v takmer celej Európe. Hlavu, hruď a bruško s krovkami má čierne, nohy a tykadlá hrdzavočervené. Živí sa prevažne semienkami rastlín, napríklad jahôd, púpavy a repky, no loví tiež menšie druhy hmyzu. V čase rozmnožovania sú preňho typické migrácie, pri ktorých preniká často v obrovskom množstve do miest. Priťahuje ho osvetlenie a často vlietava cez otvorené okná do budov.
 

Vo všeobecnosti je pre človeka neškodný, no keď sa cíti ohrozený, vylučuje sekrét, obsahujúci prevažne kyselinu mravčiu a v menšom množstve iné chemické látky, ktorý môže na pokožke spôsobiť mierne poleptanie a tvorbu pľuzgierov. Preto keď sa u Vás doma objaví, nechytajte ho holými rukami, ale použite rukavice, alebo lopatku a metlu.
 

Tieto jedince sa 3. augusta 2017 snažili dostať do budovy Gemersko-malohontského múzea a boli zlikvidované v rámci dezinsekcie. Následne boli vypreparované a stali sa súčasťou nášho zbierkového fondu, kde aj takto dokumentujeme živočíchy žijúce na území regiónu.
 

Predmet mesiaca je aktivita zameraná na prezentáciu zbierkových fondov múzea. Po dobu jedného mesiaca sa vystaví predmet alebo súbor predmetov, ktoré sú späté s regiónom, mestom Rimavská Sobota, či s múzeom alebo sú zaujímavé svojim vzhľadom, využitím a dodnes neboli prezentované verejnosti.
 


 

Múzeum otvorené v pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 a počas víkendov od 10:00 do 18:00.
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk