Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Glabušovce - zvonica
Lokalita
obec Glabušovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná ľudová stavba blokového tvaru z polovice 19. storočia. Vo zvonici sú dva zvony z prvej polovice 19. storočia. [1] Nízka veža má hladké fasády a plechovú stanovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 379.
Bibliografia
www.glabusovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk