Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hajná Nová Ves - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Hajmova Ves, Hajmovejsa
Lokalita
obec Hajná Nová Ves, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková socha z roku 1776.www.pamiatkynaslovensku.sk