Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanušovce nad Topľou - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
Bibliografia
PAVLÍKOVÁ, Adriana: Systém zelene v pamiatkovej zóne Hanušovce nad Topľou. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 23 – 28.
www.muzeumhanusovce.sk
www.hanusovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk