Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hendrichovce
Lokalita
obec Hendrichovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili na starších základoch v roku 1832 v klasicistickom slohu. Ide o dvojpodlažnú, blokovú a dvojtraktovú stavbu, ktorá má na západnej strane malý balkón v strednej osi. Na balkóne je kovaná mreža s letopočtom 1832. Ku kaštieľu patrila hospodárska budova z roku 1843. [1]
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Hendrichovce - kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [2]

Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav objektu je dobrý. Dnes je v ňom Obecný úrad. Po parku v okolí kaštieľa ostali iba fragmenty.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 398.
[2] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
GPS
49.021625, 21.000183
49.021625,21.000183www.pamiatkynaslovensku.sk