Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hodejov - hrad
Lokalita
obec Hodejov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
V roku 1962 sa uskutočnil archeologický výskum (Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, profesor G. Balaša), zameraný na praveké osídlenie lokality - nález bronzového pokladu (371 kusov) z obdobia halštatu. [1]
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s 16.
Bibliografia
www.hodejov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk