Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hodkovce (Žehra)
Lokalita
obec Žehra, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1702, s dispozíciou neskorobarokového charakteru. V roku 1780 bol znovupostavený a v rokoch 1810 – 1820 prefasádovaný. Kaštieľ je jednopodlažná, pôvodne trojkrídlová budova s pôdorysom v tvare písmena U a novším štvrtým severným krídlom. Južná fasáda s ústredným prelamovaným štítom a dvoma poschodovými nárožnými vežami sa otvára na terasu, z ktorej vedie balustrové dvojramenné schodište do parku. Okolo roku 1815 upravili hlavný vchod na spôsob vestibulu, klenutého kazetovanou kupolou. V roku 1860 pribudovali nové severné poschodové krídlo v historizujúcom slohu. [1] V jednotlivých priestoroch sú pruské a korýtkové klenby a rovné stropy, niektoré s fabiónmi. V reprezentačných priestoroch sú veľké dvojkrídlové dvere a v ústrednej sále na rovnom strope historizujúca ornamentálna maľba. [2]
 

Ku kaštieľu prilieha terasovite riešený francúzsky park a hospodárske budovy. V parku sú štyri mytologické sochy od J. Feeka. [3] Okrem nich je v parku kaplnka z roku 1803, ktorú romanticky upravili v roku 1885. Pôvodné zariadenia kaštieľa v roku 1959 preniesli do zbierok nábytkového múzea v Markušovciach. [4]
 

V 17. storočí založili noví majitelia spišského hradného panstva, Csákyovci, v Hodkovciach majer, ktorého súčasťou bola aj obytná budova. V roku 1702 Štefan Csáky dal postaviť pohodlný, prízemný, barokový kaštieľ. V roku 1780 Emanuel Csáky objekt prestaval a založil pri ňom park. V tom istom roku vyhorel Spišský hrad a Csákyovci nechali do kaštieľa preniesť časť zbraní a vnútorného zariadenia hradu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hodkovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1898)Kaštieľ Hodkovce foto © Patrik Kunec 5/2018Kaštieľ Hodkovce foto © Patrik Kunec 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 493.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 229.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 493.
[4 - 5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 229.
Bibliografia
GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: Štátny kaštieľ v Hodkovciach na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, ročník III, 1954, č. 1, s. 12 - 14.
OROSOVÁ, Martina: Neznáma minulosť kaštieľa v Hodkovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 1, s. 38 - 42.
www.domovina-no.sk
www.obeczehra.sk
GPS
48.988779, 20.782645
48°0 59' 19.60", 20°0 46' 57.52"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk