Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Lehota - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lehôtka
Lokalita
obec Horná Lehota, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
Bibliografia
PIECKOVÁ, Jana: Kostol Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 3, s. 37 - 43.
www.hornalehota.netwww.pamiatkynaslovensku.sk