Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Mičiná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1784 – 1785. Prestavaný bol v roku 1905. Je to sieňová stavba bez veže s obiehajúcou protestantskou emporou v interiéri, ktorý je zakrytý trámovým stropom. [1] Fasády sú hladké.
 

Oltár typu oltárov s kazateľnicou je rokokový a na parapete má reliéf Rozsievača. Krstiteľnica je luisézna z konca 18. storočia. Organ vsadený do drevenej empory je z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horná Mičiná - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 422.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 422.
Bibliografia
www.hornamicina.eu
GPS
48.696147, 19.215454
48°41'46.1"N 19°12'55.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk