Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Zelenice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horné Zelenice, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený v roku 1792. Veža pochádza z roku 1803. Prestavaný bol v 19. storočí. Ide o sieňový priestor s trojbokým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovné stropy. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. [1] Veža je zastrešená strechou, ktorá má v dolnej časti tvar zvona a potom nasleduje cibuľa.
 

Klasicistický oltár je z roku 1797 s ústredným obrazom Anjela vyslobodzujúceho Petra apoštola z väzenia. Z troch strán sú drevené empory. Kazateľnica, organ i zvon sú klasicistické z roku 1797. [2]
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 435.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 435.
GPS
48.387856, 17.757188
48°23'16.3"N 17°45'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk