Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Ohaj - prícestná socha Piety
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha na štvorcovom podstavci. Drevená ľudová práca z roku 1834.
Bibliografia
www.vrable.skwww.pamiatkynaslovensku.sk