Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronský Beňadik
Lokalita
obec Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Hronský Beňadik – benediktínsky kláštor (č. ÚZPF 1229/1-19) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum opátskeho krídla s baštou a sýpky s baštou - rok 2012, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar, Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová. [1]
 

Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, južné krídlo, severovýchodné krídlo, východné bašta (č. ÚZPF 1229/3, 4, 5) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií a striech - rok 2015, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar. [2]

Fotogaléria
Hronský Beňadik kresba, Viktor Miškovský (1869)Hronský Beňadik - nádvorie kláštora kresba, Viktor Miškovský (1869)Hronský Beňadik foto © Imrich Kluka 4/2010Hronský Beňadik foto © Imrich Kluka 4/2010Hronský Beňadik foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
[2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
GPS
48.344156, 18.55804
48°020'38.96", 18°033'28.94"www.pamiatkynaslovensku.sk