Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - Múzeum v kaštieli
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
Bibliografia
FEDIČ, Vasil: Kaštieľ v Humennom - sídlo múzea. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 2, s. 1 - 5.
www.muzeumhumenne.sk
www.humenne.skwww.pamiatkynaslovensku.sk