Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - synagóga
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v 90. rokoch 18. storočia. Zbúrali ju v 70. rokoch 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 137.
Bibliografia
www.humenne.skwww.pamiatkynaslovensku.sk