Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hurbanovo - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Stará Ďala
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
Bibliografia
BOGIOVÁ, Adriana: Dva secesné kostoly architekta Istvána Medgyaszaya. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 2, s. 14 - 16.

www.hurbanovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk