Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iža - archeologické nálezisko
Lokalita
obec Iža, okres Komárno, Nitriansky kraj
Bibliografia
DÉNESOVÁ, Eva: Rímsky tábor v Iži - Leányvári. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 69.
RAJTÁR, Ján: Kastel v Iži - hraničná pevnosť na Dunaji. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 3, s. 34 - 38.
www.iza.skwww.pamiatkynaslovensku.sk