Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica - súsošie kalvárie
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V rokoch 1756 - 1758 dali zaťovia Júlie Ottlíkovej, Imrich Boššáni a Ján Apponyi zrútiť starý kostol a na mieste, kde stál v pôvodnom kostole oltár, dali postaviť barokové súsošie kalvárie. [1] Vyhotovené je z pieskovca na malom umele vyvýšenom centrálnom mieste ohradenom kamennou balustrádou. Na troch podstavcoch má umiestnenú skupinu Ukrižovania s plastikami Márie, sv. Jána a sv. Magdalény pri kríži, na strednom nadstavci reliéf Krista na Hore olivovej. Zábradlie je z čelnej strany otvorené do jednoramenného krátkeho schodišťa s balustrádou, na začiatku ktorej sa nachádzajú plastiky plačúceho sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa a pri vyústení na terasu sú sochy malých anjelov s nápisovými kartušami. [2]
 

Kalvária sa pripisuje J. J. Dorfmeisterovi. [3] Na kartuši pod krížom je nápis s chronostikonom: ECCE SIGNVM CRVCIS IN QVO CRVCIFIXVS FVIT AVCTOR VITAE ORBIS. Súsošie vzniklo v roku 1758. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí oproti kaštieľu.
Fotogaléria
Jablonica - súsošie kalvárie (v pozadí kaštieľ) foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie (v pozadí kaštieľ) foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie (v pozadí kaštieľ) foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie (v pozadí kaštieľ) foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie (v pozadí kaštieľ) foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie  foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - súsošie kalvárie foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1] www.jablonica.sk (14.3.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 500.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 500.
[4] www.jablonica.sk (14.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk