Jablonov - božie muky - pamiatkynaslovensku.com - (jablonov-bozie-muky)









Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonov - božie muky
Lokalita
obec Jablonov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová stavba zo začiatku 19. storočia.
Bibliografia
www.jablonov.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk