Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kampanila
voľne stojaca zvonica



www.pamiatkynaslovensku.sk