Karol Anton Medvecký (1875 - 1937) - pamiatkynaslovensku.com - (karol-anton-medvecky-1875-1937)

Osobnosti slovenského múzejníctva   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Karol Anton Medvecký (1875 - 1937)www.pamiatkynaslovensku.sk