kazematy - pamiatkynaslovensku.com - (kazematy)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kazematy
chodbovité priestory v barokových pevnostných hradbáchwww.pamiatkynaslovensku.sk