kazetový strop - pamiatkynaslovensku.com - (kazetovy-strop)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kazetový strop
druh trámového stropu s viditeľným podhľadom; priečne trámy, začapované do trámov nosných, tvoria s nimi po celej ploche stropu štvorcové kazety s vypadnutým stredom.www.pamiatkynaslovensku.sk