Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kečovo - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kečovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1827. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovou apsidou a predstavanou vežou. Apsida je zaklenutá konchou, loď má rovný strop. Fasády sú členené pilastrami a lizénami. Veža je zastrešená ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 19.
Bibliografia
www.kecovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk