Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok - Múzeum
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
Bibliografia
CINTULOVÁ, Erika - KUČEROVÁ, Marta: Osemdesiat rokov Múzea v Kežmarku. In: Múzeum, 2011, č. 3, s. 56 - 58.
www.kezmarok.sk
www.kezmarok.net
www.kezmarok.com
www.pamiatkynaslovensku.sk