Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľačany
Iný názov
Kľačany pri Hlohovci
Lokalita
obec Kľačany, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kaštieľ z konca 19. storočia. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 42.www.pamiatkynaslovensku.sk