Klubina - prícestná socha Panny Márie - pamiatkynaslovensku.com - (klubina-pricestna-socha-panny-marie)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klubina - prícestná socha Panny Márie
Lokalita
obec Klubina, okres Čadca, Žilinský kraj
Bibliografia
www.klubina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk