Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - Radnica
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Komárno – radnica (č. ÚZPF 303/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.komarno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk