Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - vodojem
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.komarno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk