Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
koncha
zakrivenie apsidy



www.pamiatkynaslovensku.sk