Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koniarovce - Záhrada pri kúrii
Lokalita
obec Koniarovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vybudovanie okrasnej záhrady s výhľadom na rieku Nitra a malej kaplnky v jej juhovýchodnom rohu súvisí s novoklasicistickou prestavbou kúrie do tvaru písmena L a novovybudovaným portikom. Súčasťou pôvodného areálu boli dnes už neexistujúce budovy majera a skleníka. V roku 1884 sa vlastníkom stal Jakob Leopold Siebert, pochádzajúci z Hadamaru v Prusku. Nový majiteľ vykonal ihneď po získaní kúrie ďalšie stavebné úpravy na objekte. V rokoch 1903 – 1905 dal ako dar svojmu švagrovi Leopoldovi Siebertovi bolívijský konzul Felix Bischoff žijúci v Duisburgu prebudovať pôvodnú okrasnú záhradu. Nechal sa inšpirovať záhradou pri vile Monrepos v Geisenheime, ktorú často navštevoval. Z pôvodnej staršej koncepcie záhrady ostal zachovaný len centrálny kruh. Bola vytvorená nová štruktúra chodníkov, vysadené dodnes existujúce buxusové partery a botanicky vzácne dreviny. Kaplnku prestavali na filagóriu. Počas druhej svetovej vojny bola kúria obsadená nemeckým vojskom, ktoré si v jej priestoroch vytvorilo štáb. Cez niektoré časti okrasnej záhrady boli vykopané obranné zákopy. [1]
 

Po zoštátnení majetku v polovici 20. storočia mohli majitelia naďalej žiť v podnájme v dvoch miestnostiach. Do ostatných priestorov boli postupne nasťahované iné rodiny. Niektoré z osôb žili v budove až do konca 70. rokov 20. storočia. Napriek snahe pôvodných vlastníkov opraviť vojnou poškodený objekt, z dôvodu obmedzených možností ako podnájomníkov, postupne chátral. Vďaka úsiliu sa aspoň čiastočne podarilo zachovať centrálnu časť historickej záhrady, väčšina plochy však zarástla kríkmi a náletovými drevinami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Cieľom celkovej obnovy kúrie, priľahlých hospodárskych objektov, drobnej záhradnej architektúry a historickej okrasnej záhrady začiatkom 21. storočia bolo prinavrátiť im pôvodný charakter. Práce boli vykonávané postupne podľa finančných možností majiteľov bez použitia dotácií, fondov, svojpomocne, prípadne za pomoci miestnych živnostníkov. [3]
 


 

Spracovateľ súťažného projektu: Jozef Žiak
 

Miestne príslušný Krajský pamiatkový úrad:
 

- okrasná záhrada – KPÚ Nitra, Ing. Darina Ulrychová, CSc.,
 

- kúria – KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, Anna Jurišová
 

Realizácia: 2002 – 2017
 

Vlastník: Zuzana Zerdahelyi s rodinou [4]

Súčasný stav a využitie
Stav záhrady je veľmi dobrý.
Prístup
Pri kúrii 108
Poznámky
[1 - 4] http://pamiatkaroka.spp.sk/pamiatka/kuria-a-zahrada-v-koniarovciach/ (18.4.2019)
GPS
48.426149, 18.095251
48°25'34.1"N 18°05'42.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk