konzervácia pamiatky - pamiatkynaslovensku.com - (konzervacia-pamiatky)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
konzervácia pamiatky
odborné ošetrenie hmotnej podstaty pamiatky, ktoré má zabezpečiť stabilitu jej dochovaného autentického stavu a vzhľadu a dodať odolnosť proti zmenám a prípadným škodlivým účinkom prostredia.www.pamiatkynaslovensku.sk