Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Dominikánsky kláštor
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Bibliografia
HRABINSKÁ, Alena: Obnova dominikánskeho kláštora v Košiciach. In: Pamiatky a múzea, 2013, č. 1, s. 15 - 20.
www.kosice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk