Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka, ktorej presný vznik dokumentuje datovanie „A. D. 1830“, vyryté na tabuľke umiestnenej na zadnej stene. Ide o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, ktorý je postavený z kameňa a tehál. Vstup na čelnej fasáde, zakrytý drevenými dverami, lemujú dva nárožné pilastre s rímsovou hlavicou. Štít v tvare trojuholníka, mierne vystupujúci nad čelnou stenou, zdobia na vrchole dve plastické voluty. Sedlovbá strecha má novú plechovú krytinu. Harmonický vzhľad kaplnky dotvára železný kríž s jemne spracovanými rozvilinami z tenkých železných plátkov a ručne kovaná mreža. [1]
 

Vnútri na kamennej menze je umiestnený obraz na plechu s motívom Nanebovzatia Pána. Ježiš sa vznáša na oblakoch nad jedenástimi apoštolmi. [2]
 

Charakter votívnej kaplnky má natrvalo pripomínať miesto, kde zomrela posledná obeť morovej epidémie. V deň odpustu tejto kaplnky sem smerovala slávnostná procesia z katedrály. Po pobožnosti sa veriaci odobrali ku Kaplnke sv. Rozálie, kde sa konala svätá omša s kázňou. Na tejto cirkevnej slávnosti sa vo veľkom počte zúčastňoval aj ľud z okolia Košíc. [3]
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 181.
[2] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 181.
[3] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 181.
Bibliografia
www.kosice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk