Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košolná - vodný mlyn
Lokalita
obec Košolná, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
www.kosolna.eu.skwww.pamiatkynaslovensku.sk