Kráľova Lehota - Kúria Adolfa, Agneši a Júliusa Lehotských - pamiatkynaslovensku.com - (kralova-lehota-kuria-adolfa-agnesi-a-juliusa-lehotskych)









Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľova Lehota - Kúria Adolfa, Agneši a Júliusa Lehotských
Lokalita
obec Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk