Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásna Hôrka (Tvrdošín) - Kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tvrdošín, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Prícestná kaplnka pri zvonici z roku 1778. Je to murovaná baroková stavba, ktorá dnes tvorí podnož pre mohutnú polygonálnu vežu zvonice. Na fasáde sú sošky sv. Floriána a Jána Nepomuckého. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá vysokou ihlancovou strechou. Je to malá a veľmi zaujímavá stavba.
 

Na oltári je skupina plastík Nanebovzatia Panny Márie z roku 1778. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Pôvodne samostatná obec je v súčasnosti mestskou časťou Tvrdošína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 124.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 124.
Bibliografia
www.tvrdosin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk