Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - Kláštor františkánov
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Fotogaléria
Kremnica - Kláštor františkánov foto © Jana Lacková 7/2010
Bibliografia
REŤKOVSKÁ, Adriana - HUSOVSKÁ, Ľudmila - HRAŠKOVÁ, Naďa: Kláštor františkánov v Kremnici. Dejiny a stavebný vývoj kláštora. In: Monument revue, IV, 2015, č. 1, s. 30 - 37.
www.kremnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk