Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - opevnenie mesta
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Kremnica – mestské opevnenie, Dolná brána (č. ÚZPF 2271/1, 2, 8) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2015. Autorky: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.kremnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk