Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krížova Ves
Lokalita
obec Krížová Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
Bibliografia
www.krizovaves.skwww.pamiatkynaslovensku.sk