Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krnča - kúria
Lokalita
obec Krnča, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z 19. storočia, postavená na pôdoryse obdĺžnika. Na hlavnom priečelí bol predstavaný portikus na stĺpoch. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 146.
Bibliografia
www.krnca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk