kružba - pamiatkynaslovensku.com - (kruzba)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kružba
ornament, v gotike ozdobné ornamenty vo vrchných častiach okienwww.pamiatkynaslovensku.sk